Hội Nông dân Thanh Chương: Hỗ trợ nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển cây trồng hàng hoá.

Thứ tư - 17/01/2024 22:48
(Hội NDNA) - Thanh Chương là huyện có diện tích tự nhiên lớn, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây trồng hàng hóa. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI và các Đề án của UBND huyện về phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch tham gia phát triển cây trồng hàng hóa và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, xác định nhiệm vụ chính của Hội Nông dân các cấp là vận động nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác nâng cao hiệu quả sản xuất, qua đó góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao thu nhập gắn với công cuộc xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân huyện phối hợp với cơ sở tăng cường tổ chức các lớp đào tạo trồng trọt, chăn nuôi, tập huấn khoa học kỹ thuật; tổ chức các hoạt động tham quan, học tập mô hình; đồng thời kết nối cung ứng các loại cây trồng chất lượng và giá cả phù hợp cho nông dân.
trong sam tho hao thanh ha
Trồng sâm thổ hào Thanh Hà

Đến thời điểm này, toàn huyện đã xây dựng 943 vườn mẫu nông dân; 45 vườn chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 vườn đang được UBND huyện thẩm định công nhận.

Bên cạnh chỉ đạo xây dựng vườn mẫu nông dân, vườn chuẩn nông thôn mới nhằm tạo ra giá trị kinh tế, vừa góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn: xanh - sạch - đẹp; Hội Nông dân các cấp trong huyện còn tập trung tuyên truyền, vận động và vào cuộc chỉ đạo nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ loại kém hiệu quả sang loại có kinh tế cao, theo chuỗi giá trị.

Như chuyển đổi, đưa cây bí xanh vào trồng hơn 20ha tại các xã Thanh Khai, Thanh Tiên, Thanh Hoà, Thanh Chi, Xuân Tường… Hội Nông dân huyện đã xây dựng thành công mô hình trồng sâm Thổ Hào tại xã Thanh Hà, trồng lúa vụ hè thu trên diện tích bỏ hoang tại xã Thanh Xuân, trồng bí xanh tại xã Thanh Tiên; đồng thời ở 38 xã, thị trấn đã xây dựng tổng 106 mô hình kinh tế có hiệu quả.
mo hinh bi thanh hoa
Mô hình trồng bí tại xã Thanh Hòa

Cùng với đó, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân Thanh Chương cũng tích cực chỉ đạo thành lập mới 25 tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả, trồng chè và dịch vụ chè hữu cơ, chăn nuôi dê, nuôi ốc bươu đen. Qua đó, góp phần thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân; thúc đẩy việc hiện thực hoá định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hướng phát triển bền vững

Một trong quan điểm, định hướng phát triển được cấp uỷ, chính quyền huyện Thanh Chương đặt ra để quyết liệt, kiên trì chỉ đạo là chuyển dịch cơ cấu, phát triển cây trồng hàng hoá. Bởi vậy, từ nhiệm kỳ trước (2015 – 2020) huyện đã ban hành Đề án phát triển cây trồng hàng hoá và ngay đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ban hành Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài giao trách nhiệm phụ trách đảm nhận “mũi” cây trồng hàng hoá cho Hội Nông dân để tạo sự cộng hưởng, thì nhiệm vụ phát triển cây trồng hàng hoá là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ cở.

Lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi tham quan học hỏi cách làm từ tỉnh Nam Định và Sơn La; ở từng xã, từng xóm cũng tổ chức cho cán bộ và nông dân đi học tập lẫn nhau, xóm - xã chưa làm được đi học xóm - xã đã làm tốt trong và ngoài huyện. Thanh Chương tập trung chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực để tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề trồng cây hàng hoá, tập huấn kỹ thuật, gắn hỗ trợ xây dựng mô hình, giống, phân bón…

Từ quyết liệt đó, bên cạnh vừa tăng diện tích và đầu tư thâm canh một số cây trồng như chè, cam, bưởi, trám đen; mấy năm gần đây, huyện Thanh Chương đẩy mạnh mở rộng diện tích bí xanh, đưa một số cây trồng mới vào trồng như khoai tây; ngô ngọt; các loại dưa: dưa lê, dưa bở, dưa đỏ, dưa chuột; cây thanh long, sen, tỏi...
xay dung mo hinh htx tham canh che huu co gan voi lien ket san xuat theo chuoi gia tri tai xa thanh mai
Xây dựng mô hình HTX thâm canh chè hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã Thanh Mai

Riêng cây keo, huyện tập trung tuyên truyền, chỉ đạo xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC nhằm tạo điều kiện cho cây nguyên liệu gỗ được chế biến, xuất khẩu sang các thị trường phát triển.

Toàn huyện Thanh Chương hiện có hơn 4.700 ha chè; gần 500 ha cam; gần 330 ha bưởi; hơn 100 ha bí xanh; hơn 23.000 ha keo (trong đó có gần 6.500 ha có chứng chỉ FSC).

Hiện nay, huyện Thanh Chương vừa ban hành Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị cây chè, cam, bưởi, giai đoạn 2023 – 2025, định hướng năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được đặt ra là sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm chè, cam, bưởi hữu cơ đạt bộ tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11041:2017) và tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng tại Việt Nam; xây dựng huyện Thanh Chương trở thành địa phương phát triển sản xuất cây chè, cam, bưởi hữu cơ tiên phong, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo về môi trường, về sức khoẻ cho cả người sản xuất và tiêu dùng.

Có thể thấy rằng bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các cấp hội nông dân cũng đã thể hiện vai trò rõ nét trong liên kết hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. Tích cực phối hợp, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản phẩm cho người dân bằng cách tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ người dân về kiến thức thị trường, KHKT, vốn để xây dựng mô hình điểm, giống, vật tư nông nghiệp...
 
z5079012454291 442d2603380c0eba1df30220336b8ef4
z5079012889646 9b51f5aacf58688b3a0bd3eb6511d87c
Giải ngân Quỹ Hô trợ nông dân giúp nông dân có nguồn vốn sản xuất, phát triển kinh tế

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vay vốn, dạy nghề, tập huấn KHKT, cung ứng vật tư nông nghiệp cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Trong đó, chú trọng việc phối hợp để tập huấn trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết hợp tác và theo chuỗi giá trị; tổ chức hội thảo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người sản xuất triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và có cơ hội để gặp gỡ, kết nối... để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản. Qua đó, góp phần thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân; thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá của huyện Thanh Chương.
z5079012101009 301b039a31a2e482be5587e530849094
 Mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường tại xã Thanh Khai
 
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển cây trồng hàng hoá, các cấp hội Nông dân sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.
Thứ hai: Chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, phối hợp của chính quyền, các ban, phòng, ngành, các TCCT để thực hiện; vận dụng có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân; đồng thời phải làm cho các ngành thấy được việc xây dựng, phát triển cây trồng hàng hoá là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị.

 Thứ ba: Xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng hội viên là nông dân thực sự tâm huyết, có trách nhiệm, hiểu rõ mục tiêu của việc tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá để làm nòng cốt, chủ động tham mưu, hỗ trợ Hội trong công tác tuyên truyền, vận động. Xây dựng ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, có giải pháp nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực làm kinh tế, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ tư: Phối hợp, liên kết tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi số, tiêu thụ sản phẩm trên nhiều kênh phân phối không gian mạng, gián tiếp, trực tiếp...để mở rộng thị trường; đồng thời hỗ trợ nông dân xây dựng logo nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu để ngày càng có nhiều người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, các sản phẩm OCOP.

Tin tưởng rằng, với tiềm năng và lợi thế của Thanh Chương, Nông dân Thanh Chương sẽ áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ mới, biến những vùng đất khô cằn, sỏi đá thành những vùng canh tác tập trung, hàng hoá đem lại giá trị cao trên đơn vị diện tích, tiếp tục phối hợp, liên doanh liên kết với các nhà khoa học, nhà quản lý tạo ra những giống cây, con mới phù hợp với từng vùng, tiểu vùng canh tác để đem lại giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích, nâng cao đời sống cho Hội viên nông dân, góp phần xây dựng Thanh Chương thành huyện khá của Tỉnh. Xứng đáng với vai trò “Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”

Nguyễn Xuân Khánh - HUV

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay14,643
  • Tháng hiện tại263,528
  • Tổng lượt truy cập9,069,228
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây