Phối hợp chăm lo quyền lợi cho hội viên nông dân

Chủ nhật - 11/12/2022 04:09
(Hội NDNA) - Sáng ngày 11/12, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2022, Chi ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã bám sát định hướng của Đảng đoàn, chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các tổ đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức  trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả.
 
z3950680623352 8ebb01a28115385c8cfe272b445e6da8
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc hội nghị
Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Chú trọng tuyên truyền vận động nông dân thực hiện tốt các đề án sản xuất do chính quyền các cấp triển khai.
 
toan canh hoi nghi
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm, toàn tỉnh kết nạp được 10.843 hội viên (đạt 106% chỉ năm tiêu kế hoạch cả năm); giới thiệu 459 quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nông dân để cho Đảng xem xét, kết nạp; có 209 hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng; thành lập  mới 19 chi chi hội nông dân nghề nghiệp và 274 tổ hội nông dân nghề nghiệp; mở 48 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 5.446 lượt học viên là chi hội trưởng, cán bộ hội cơ sở, cán bộ chuyên trách các cấp (trong đó có 882 lượt cán bộ chuyên trách). Triển khai kịp thời các Chỉ thị, thông tri của cấp ủy về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội hội nông dân các cấp.

Chủ trì tổ chức được 38 cuộc, phối hợp tổ chức 497 cuộc giám sát chuyên đề theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị (cấp tỉnh chủ trì 2 cuộc). Phát động phong trào và bình xét hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp đảm bảo chất lượng, tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, thành các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tổ chức ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Nghệ An với 35 thành viên; có 2 đơn vị cấp huyện đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện).
 
z3950680631663 5dd0688e57c492c8281878ed22704bfc
Đ/c Tạ Viết Hải - Chánh Văn phòng phát biểu tại hội nghị
Phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác” tiếp tục phát triển, được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Trong năm, toàn tỉnh trồng mới 715 “Hàng cây nông dân ơn Bác”, 52 “Vườn cây nông dân ơn Bác”, với tổng số cây trồng được là 100.458 cây. Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Một triệu cây xanh, nông dân Nghệ An đời đời ơn Bác”, hội viên nông dân tự tổ chức trồng được 589.688 cây, đưa tổng số cây xanh trồng được theo chương trình 1 triệu cây xanh, đạt 690.146 cây xanh.

Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 460 vườn chuẩn nông thôn mới và 670 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới. Đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi “Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp” năm 2022. Đến nay đã hoàn thành vòng thi cấp huyện.
 
z3950680630171 6eadadcd60e4d4ded37b1db0b989b284
Đ/c Trần Văn Quang - Chủ tịch BCH Công đoàn cơ quan nêu lên một số kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ đối với hoạt động công đoàn
Hội Nông dân tỉnh nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách – Xã hội với tổng dư nợ là 3.008 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay vốn, dư nợ đạt 2.110,094 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tín chấp cho nông dân vay vốn đạt 53,730 tỷ đồng;  tăng trưởng Quỹ HTND năm 2022 đạt gần 8,5 tỷ đồng, đạt 106 % so với chỉ tiêu giao, đưa tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh lên 86,99 tỷ đồng; các cấp hội nông dân đã phối hợp mở 223 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 7.735 lao động nông thôn; (riêng Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp mở  34 lớp cho 1.120 học viên; phối hợp tốt với các doanh nghiệp tín chấp hỗ trợ nông dân vay vật tư, giống, thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất; kết quả trong năm đã tạo điều kiện cho trên 182.000 lượt hội viên nông dân vay 17.630 tấn phân bón các loại, 215 tấn thức ăn chăn nuôi, 82 nghìn con giống gia cầm; tổng giá trị cho nông dân vay đạt trên 185 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 1.595 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 96.015 hội viên nông dân, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp mở 79 lớp).
 
hai
Đ/c Nguyễn Thị Hải khẳng định kết quả đạt được của Chi bộ năm 2022
Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức 4,  gian hàng tham gia “Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; tổ chức 13 gian hàng trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ hội, hội thi, hội nghị lớn trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của hội viên, nông dân. Năm 2022); chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng mới 3 cửa hàng kinh doanh nông sản sạch (toàn tỉnh hiện có 7 của hàng). Triển khai kịp thời Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
 
z3950680622819 37fe8606ae665ebb7a5497847287ab89 2
Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh kết quả đạt được của Chi bộ
Trong năm, Chi ủy đã chỉ đạo các tổ đảng giám sát kết quả thực hiện việc nêu gương của các đảng viên và báo cáo về chi ủy; 06 tháng một lần tập thể chi ủy giám sát việc thực hiện nêu gương của các đảng viên, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao; Chi ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân; đồng thời dựa trên kết quả đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên trong từng tháng.

Giữ nghiêm nề nếp sinh hoạt chi uỷ, sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ được nâng cao. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, nhất là nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo rõ trọng tâm, trọng điểm gắn phân công đảng viên thực hiện. Hình thức sinh hoạt chuyên đề được tăng cường. Trong năm chi ủy đã tổ chức được 14 kỳ sinh hoạt cấp ủy; 16 kỳ sinh hoạt chi bộ trong đó có 04 cuộc sinh hoạt chuyên đề.

Tại hội nghị, các đảng viên tham gia thảo luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những điểm mới trong công tác năm 2022, kiến nghị các giải pháp triển khai công tác đảng năm 2023.
 
z3950680625471 9a7c28513396a29ea30a2a07104b29d4
Đ/c Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đạt được năm 2022, đồng thời đồng chí cũng mong muốn thời gian tới toàn bộ chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện công việc ngay từ đầu năm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; thường xuyên bám cơ sở nắm tình hình để tham mưu triển khai; nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp để nâng cao tổ chức hội và đem lại lợi ích cho hội viên nông dân; tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức tốt đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Thanh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập171
  • Hôm nay16,085
  • Tháng hiện tại264,970
  • Tổng lượt truy cập9,070,670
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây