Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thứ sáu - 18/10/2019 06:08
Sáng nay (18/10), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT cùng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị xã; lãnh đạo các địa phương tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

 
1
Quang cảnh hội nghị


Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM, 10 năm qua, Nghệ An đã huy động được hơn 56 nghìn tỷ đồng từ Trung ương, các chương trình, dự án, các đơn vị, doanh nghiệp... để thực hiện xây dựng NTMVới sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự đầu tư nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm nên kết quả xây dựng NTM mà Nghệ An đạt được đồng đều và toàn diện. Bình quân toàn tỉnh hiện đạt gần 16 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ngoài 3 đơn vị cấp huyện, 225 xã và 674 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, Nghệ An hiện có thêm 1 huyện (Yên Thành) và 35 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí; khả năng đạt và vượt mục tiêu có 61,5% số xã đạt chuẩn trong năm nay. Năm 2020, Nghệ An tiếp tục phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên trên 65%.
Đại biểu tham quan những gian hàng trưng bày “Sản phẩm NTM” của các địa phương

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương tiêu biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất một số vấn đề để tiếp tục nâng cao chất lượng.  

 
2
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Điểm lại những thành quả sau 10 năm Nghệ An thực hiện phong trào chung tay xây dựng NTM, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những kết quả đó đã thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn vừa qua.

Song, Chủ tịch Thái Thanh Quý cho rằng: Kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới chỉ là bước đầu, bởi xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, dài lâu, không được thoả mãn với những thành quả đã đạt được.

Để đạt mục tiêu, nhiêm vụ, kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đảm bảo đi vào thực chất và bền vững đi vào chiều sâu; phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững gồm: Thúc đẩy phát triển sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn; hoàn thiện nhóm các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế; hoàn thiện nhóm các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội. Các cấp, các ngành phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh để cụ thể hóa vào các nội dung, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ còn lại năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chú ý, xây dựng mục tiêu cho giai đoạn tới phải sát với tình hình thực tế; bên cạnh mục tiêu số xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới, cần phải tăng cường chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì; duy trì sức nóng”, tạo khí thế trong xây dựng Nông thôn mới, không để xảy ra tình trạng “nguội lạnh” như ở một số địa phương trong giai đoạn vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu thực hiện phát động và tổ chức Phong trào thi đua “Nghệ An cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng phong trào xây dựng Nông thôn mới để kịp thời tôn vinh, biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích tiêu biểu và có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình. Xây dựng nông thôn mới không được nợ đọng xây dựng cơ bản, và tiêu chí nào cũng quan trọng, không được xem nhẹ tiêu chí nào. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn tiêu chí thực hiện phù hợp.

Các sở, ban, ngành được giao phụ trách tiêu chí cần phải tiếp tục tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 một cách hiệu quả. Trước hết, là cơ chế, chính sách để tiếp tục huy động nguồn lực từ người dân, giải quyết vấn đề môi trường, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với hộ gia đình; cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, nhà văn hóa... Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đối với các xã đã đạt chuẩn cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thông qua chỉ đạo thực hiện các xã thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao/Nông thôn mới kiêu mẫu; đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn chuẩn Nông thôn mới đi vào chất lượng, chiều sâuĐối với các xã, thôn thuộc Đề án thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, cần phải thực hiện rà soát theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch của tỉnh, huyện đã đề ra.

Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục kiện toàn, rà soát quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện ở các xã. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, bố trí cán bộ phụ trách Chương trình phải có tâm huyết, năng lực thì mới có thể xây dựng được phong trào xây dựng nông thôn mới sâu rộng...

 
3
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

3
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc


Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 60 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

 

Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay3,661
  • Tháng hiện tại106,386
  • Tổng lượt truy cập2,130,797
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây