Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ sáu - 29/09/2023 04:52
(Hội NDNA) - Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Báo cáo tổng hợp góp ý vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam bổ sung, sửa đổi.
 
z4737741359151 ba8ea0ed7a4ef9958471365aa9d224da
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đồng thời, rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.
 
z4737741410535 70cf6b6547d0f30bdad61d83d287e887
Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Kỳ tham luận tại Đại hội
z4737741406790 d9b1f0dd9c400be3cf28561db23034d0
Đồng chí Đinh Thị Linh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thành tham luận tại Đại hội.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 15 chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện; phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.
 
z4737741399436 da1a0213dfb2819ea5f7ae436ae7c80f
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, khát vọng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động hội và phong trào nông dân của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 208 gồm 40 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, ý chí, khát vọng và trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.
 
z4737741410307 093a154eecbae6bfbf07d843ab48094c
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội. 

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gồm 11 đồng chí. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X. Đại hội cũng đã bầu 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội đều đạt số phiếu cao, tập trung, một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà.
 
z4737741388315 55ed2ecce4116119e13358048b52361b
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trongg công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh nhà. Kết quả Đại hội đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của các cấp Hội Nông dân và cán bộ, hội viên nông dân Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.
 
z4737741402577 77de8bf0ac7f9997ee4c64a92d1181b0
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Sự thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn tận tình của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; sự tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh; là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, chu đáo từ Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện với sự đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp, các phòng, ban tham mưu, giúp việc của Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.
 
z4737741391982 a7d47fbf1e121cded096c2191ea0237d
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023.

“Tôi đề nghị các cấp Hội Nông dân ngay sau Đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và các cấp Hội Nông dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Hội và phong trào nông dân;phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X đề ra” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bày tỏ.
 
z4737741386199 0b5998524e22a8c0e0425583c38bdaf1
Tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 không tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X. 
 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bày tỏ mong muốn, với vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu quyết tâm đoàn kết, tạo nguồn năng lượng mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào nông dân; cũng như làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền để giải quyết cho được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống và sản xuất của người nông dân; làm sao cho người nông dân Nghệ An có thể yên tâm gắn bó với quê hương, với đồng ruộng, có thu nhập cao, có cuộc sống tốt từ nghề nông của mình.
 
z4737741359151 ba8ea0ed7a4ef9958471365aa9d224da 1
Đại hội biểu quyết thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với phương châm hành động trong nhiệm kỳ tới là “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, cách mạng và những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong các nhiệm kỳ; cùng với xu hướng phát triển, đi lên của xã hội; giai cấp nông dân tỉnh nhà và tổ chức Hội Nông dân các cấp sẽ tận dụng được thời cơ, lợi thế, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nguyễn Hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay22,060
  • Tháng hiện tại319,628
  • Tổng lượt truy cập9,702,277
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây