Học Bác để nâng cao hiệu quả phong trào nông dân

Thứ ba - 20/07/2021 03:44
(Hội NDNA) - Thời gian qua, Hội ND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống hội một cách nghiêm túc và tiến bộ theo từng năm, từng lĩnh vực.
Ngày 15/7, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 110 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có bài phát biểu tham luận về kết quả Hội ND làm theo lời Bác dặn với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, Ban Biên tập trích đăng bài phát biểu của đồng chí.
 
dc nguyen quang tung tham luan tai hoi nghi2
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến

Năm năm qua, Nghệ An chúng ta triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách tích cực, thường xuyên, đồng bộ, với nhiều cách làm mới; đặc biệt là đợt sinh hoạt “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác. Điều quý nhất và đang ngày càng rõ hơn là, chúng ta thực hiện Chỉ thị 05 không đơn thuần là sự chấp hành mà còn là sự tự giác, tự tâm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì khi nhận thức đủ độ thì ai cũng biết rằng, để hoàn thiện cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, hoàn thiện bản thân mình thì cách tốt nhất là học tập và làm theo Bác.
         
Đi cùng nhận thức chung đó, thời gian qua, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống hội một cách nghiêm túc và tiến bộ theo từng năm, từng lĩnh vực.

Trước hết là tổ chức tốt việc quán triệt nội dung Chỉ thị 05 trong đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, vì đầu tiên là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm vững được chuyên đề hàng năm thực hiện Chỉ thị 05 để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tạo lan tỏa trong hệ thống Hội. Đồng thời, Đảng đoàn Hội ND tỉnh chỉ đạo cán bộ hội các cấp chủ động tham gia học tập, nghiên cứu Chỉ thị cùng các chuyên đề theo sự triển khai của cấp ủy cùng cấp.

Hội ND tỉnh đã xây dựng, ban hành “Quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Hội ND tỉnh” với 5 nội dung, dễ nhớ, dễ vận dụng. Hàng năm, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên cơ quan Hội ND tỉnh đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Hội NĐ sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng vị trí, chức danh. Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức đảng trong cơ quan Hội ND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện của đảng viên là Ủy viên BTV, cán bộ chuyên trách Hội ND tỉnh. Chi bộ cơ quan Hội ND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện Chỉ thị 05.
         
Quá trình thực hiện Chỉ thị, chúng tôi xác định 2 nội dung trọng tâm, (1) Noi gương Bác về đạo đức, phong cách; ( 2) làm theo lời Bác dạy của Bác, nhất là những căn dặn của Người đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ đó hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm nâng cao tính hiệu quả phong trào nông dân, để nông dân hướng về tổ chức Hội nhiều hơn, và cuối cùng, để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh hơn.

Bác Hồ dạy: "Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”. Bác dặn “Cán bộ nông hội cùng cán bộ chuyên môn phải đi sát với nông dân để tuyên truyền, giải thích đôn đốc, giúp đỡ họ”; “...hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua, để làm mẫu cho dân, giúp dân”. Những chỉ giáo này thực sự là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Hội ND. Thấm nhuần lời dạy đó, thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, bám sát tình hình của hội viên nông dân, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phong trào có ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác. Những kết quả này là kết tinh của việc cụ thể hoá chủ trương của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hiện thực hóa lời dạy của Bác, làm theo Bác của cán bộ, hội viên, nông dân.
         
Thứ nhất, thường xuyên cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp với trình độ, nếp sinh hoạt của nông dân. Tuyên truyền cho nông dân chủ yếu thông qua hoạt động, qua mô hình điển hình và thông qua các hình thức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung các vấn đề về sản xuất, đời sống của nông dân, chủ trương chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về phòng trừ dịch bệnh, quy trình sản xuất, thông tin thị trường..
         
Thứ 2, hiện nay, cơ cấu sản xuất trong khu vực nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông thôn có nhiều thay đổi, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất đồng thời cũng chuyên môn hóa từng lĩnh vực sản xuất. Cho nên, nếp sản xuất, nếp sinh hoạt của nông dân cũng nhiều thay đổi. Để phù hợp tình hình đó, các cấp hội đã đẩy mạnh xây dựng, phát triển các chi hội nông dân, tổ hội nông dân theo nghề nghiệp. Trong hơn 2 năm qua, toàn tỉnh thành lập được 19 chi hội, 355 tổ Hội ND nghề nghiệp. Đây là hình thức phù hợp vừa từng bước khắc phục hạn chế về nội dung sinh hoạt hội, vừa nâng nhận thức, kiến thức liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân. Từ xây dựng, phát triển chi Hội ND, tổ Hội ND theo nghề nghiệp đã góp phần thúc đẩy thành lâp được 127 tổ hợp tác, 31 hợp tác xã với hàng ngàn hội viên tham gia. Đây cũng chính là một trong những hoạt động trọng tâm thực hiện chủ trương của Đảng cũng như tư tưởng, mong muốn của Bác Hồ về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn.

Thứ 3, triển khai sâu rộng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 184.802 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (riêng cấp tỉnh có 1.687 hộ, cấp Trung ương 314 hộ), trong đó có nhiều cá nhân điển hình có doanh thu đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm như: hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Cương, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai; gia đình ông Phan Đình Đường, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; gia đình anh Phạm Công Hải, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành.. Bên cạnh đó, phong trào đã khuyến khích, động viên các hộ nông dân sản xuất giỏi đảm nhận giúp đỡ các hộ nghèo. Hàng năm có hàng vạn hội viên được các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hướng dẫn và trao đổi thêm kinh nghiệm sản xuất, hàng trăm hộ nghèo được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng hành với nông dân, 5 năm qua Hội ND các cấp trong tỉnh đã xây dựng hơn 2.500 mô hình kinh tế theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất quy mô tập trung, thúc đẩy liên kết hợp tác, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất. Có nhiều mô hình hiệu quả cao như mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu; trồng cam an toàn ở huyện Con Cuông, Anh Sơn, Yên Thành; chế biến hải sản ở thị xã Cửa Lò; Nuôi gà đen tại xã Mường Lống huyện Kỳ, HTX chăn nuôi gà tại huyện Thanh Chương; Chi Hội ND chăn nuôi lợn và thuỷ sản ở Hưng Nguyên; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt 3B tại Anh Sơn.. Và để cụ thể, rõ việc trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh đã phát động các phong trào rất ý nghĩa như phong trào xây dựng “Vườn mẫu nông dân”, “Vườn chuẩn nông thôn mới”, phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”; “nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn”. Chỉ hơn 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng được được 824 “ Hàng cây dân ơn Bác” với tổng chiều dài 240,2 Km và 26 vườn cây với diện tích là 31 ha; xây dựng được 103 vườn chuẩn nông thôn mới và 785 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm các cấp hội trực tiếp mở và phối hợp mở hơn 200 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 7000 lao động nông thôn; phối hợp mở khoảng hơn 1100 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; cung ứng cho nông dân gần 18.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm..Thời gian gần đây Hội ND các cấp đang đẩy mạnh hoạt động kết nối hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ nông sản. Đây là những cách làm hiệu quả của Hội, hướng chăm lo phát triển sản xuất của nông dân, thể hiện trách nhiệm “...hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua, để làm mẫu cho dân, giúp dân” như lời Bác Hồ dạy trong Bài báo Dân vận của Người.

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội ND và hội viên, nông dân tỉnh nhà đã có rất nhiều việc làm tốt, mô hình, cách làm hiệu quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu và trách nhiệm tự nhận khi học tập Bác thì kết quả báo cáo ở trên đang rất khiêm tốn.

Thời gian tới, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, Hội ND sẽ quyết tâm cao hơn trong công tác, từ sự tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm dày thêm thành tích, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.
 

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập185
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm179
  • Hôm nay33,048
  • Tháng hiện tại330,616
  • Tổng lượt truy cập9,713,265
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây