Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”

Thứ sáu - 04/06/2021 04:48
(Hội NDNA) - Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Hội Nông dân và Hội Nhà Báo tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch Số: 22-KH/HNDT-HNB phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước của nông dân; ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới; cổ vũ, khuyến khích nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, từng bước tiến tới sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm  tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.
- Tuyên truyền rộng rãi phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội Nông dân phát động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội nông dân.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi dành cho mọi người dân đang công tác và sinh sống ở trong và ngoài tỉnh, không giới hạn độ tuổi; khuyến khích sự tham gia của các phóng viên báo chí, nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.
- Các tác phẩm tham gia dự thi có chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, thỏa mãn các tiêu chí về bố cục, đường nét, ánh sáng và hiệu quả tuyên truyềnnhững hành động, việc làm của cán bộ, hội viên nông dân Nghệ An trong phong trào làm theo lời Bác; không vi phạm quyền tác giả và các quy định pháp luật.
- Tác phẩm đạt giải và tham gia triển lãm được sử dụng rộng rãi, phục vụ công tác tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1.Nội dung

Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”tập trung:
- Phản ánh toàn diệnphong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”; những công trình, thành quả xây dựng do các cấp hội phát động, chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện. Tập trung phản ánh các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hợp tác, liên kết sản xuất; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
- Những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống, lao động sản xuất, nét đẹp sinh hoạt thường ngày, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của nông dân trong tỉnh.
- Tôn vinh gương người tốt, việc tốt,những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân; nông dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững, xây dựng đời sống văn hóa.
2. Hình thức tổ chức
Hội Nông dân tỉnh phối hợp Hội Nhà báo Nghệ An.
- Chủ trì phụ trách công tác tổ chức: Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.
- Chủ trì phụ trách chuyên môn: Hội Nhà báo Nghệ An.
Ban Tổ chức xây dựng email nhận tác phẩm dự thi (Quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi).
3. Đối tượng tham gia
- Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở trong và ngoài tỉnh Nghệ An, không giới hạn độ tuổi (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi).
- Ảnh dự thi phải là ảnh mới sáng tác được chụp trong phạm vi tỉnh Nghệ An từ ngày 01/06/2019 tới ngày tham gia thi, chưa được chọn triển lãm và đạt giải ở các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên.
  III. THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG, CÁC BAN CỦA CUỘC THI
1. Thời gian

Cuộc thi được phát động từ tháng 6 đến tháng 9/2021.
- Thời gian tổ chức Lễ phát động: trước ngày 10/6/2021;
- Thời gian nhận ảnh: từ 10/6/2021đến hết ngày 30/9/2021;
- Thời gian chấm giải: Tháng 10/2021;
- Tổng kết, trao giải thưởng, trưng bày: trước 14/10/2021.
2. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Nhất, gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức.
- 02 giải Nhì, mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức.
- 03 giải Ba, mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức.
- 09 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức.
3. Ban tổ chức cuộc thi
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nhà báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An.
4. Ban giám khảo.
- Thành phần: 05 người, bao gồm một số thành viên Ban Tổ chức và các nhà báo có kinh nghiệm chuyên môn, do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An mời chọn và ra quyết định thành lập.
5. Tổ Thư ký, giúp việc Ban tổ chức, Ban Giám khảo:
- Gồm các thành viên của Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An.
V. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức cuộc thi: do Hội Nông dân tỉnh đảm nhận, thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Hội Nông dân tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi; quyết định thành phần của Ban Tổ chức, Ban giám khảo và các tổ giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;
- Đăng tải nội dung và thể lệ cuộc thi, các thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên bản tin Tiếng nói nhà nông, website, facebook của Hội Nông dân tỉnh;
- Phân công các bộ phận trực thuộc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, phương tiện tổ chức lễ phát động, chấm thi, trao thưởng;cân đối kinh phí được cấp để tổ chức cuộc thiđúng tiến độ, thời gian và nguyên tắc tài chính;
-  Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức Lễ phát động và Tổng kết cuộc thi;
-Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thịthông báo, tuyên truyền, triển khai nội dung, thể lệ cuộc thi đến 100% cơ sở hội và cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân trên địa bàn được biết và tham gia.
2. Hội Nhà báo Nghệ An
- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Ban hành Thể lệ cuộc thi; Quy chế chấm tác phẩm dự thi; Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi theo đúng quy định;
- Đăng tải Thể lệ cuộc thi trên Đặc san Người làm báo Nghệ An và trang fanpage Hội Nhà báo Nghệ An;
- Phối hợp giới thiệu thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, các tổ giúp việc và tổ chức kế hoạch thẩm định tác phẩm theo đúng thời gian quy định;
- Phối hợp Tổ chức Lễ Phát động và Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi;
- Nhận tác phẩm, chuyển tác phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia dự thi cho các thành viên BGK;          - Chủ trì phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức chấm và trao giải cuộc thi;
- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí, Chi hội Nhà báo và Hội viên nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền thể lệ cuộc thi, đưa tin về kết quả phát động, tổng kết cuộc thi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Đề nghị các ban, văn phòng, trung tâm Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành, thị, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thanh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay34,771
  • Tháng hiện tại332,339
  • Tổng lượt truy cập9,714,988
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây