Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2019)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)

Số kí hiệu Số: 49-KH/HNDT
Ngày ban hành 18/09/2019
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên giáo
Cơ quan ban hành Hội ND tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Thị Hải

Nội dung

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN
*
            Số: 49-KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 19 tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập
Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2019)

 

Thực hiện Kế hoạch số  02–KH/HNDT  ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và quá trình xây dựng, trưởng thành của của Hội Nông dân Việt Nam trong 89 năm qua; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức HND Việt nam trong sự nghiệp cach mạng của Đảng, của dân tộc.
2. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên, nông dân; cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh của từng địa phương.
3. Các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, có sức lan toả rộng, có tác động chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của hội nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong 89 năm qua (theo đề cương tuyên truyền kèm theo KH này được đăng tải trên Cổng TTĐT của Tỉnh hội “hoinongdannghean.org.vn”  ) qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt nam qua các thời kỳ.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
3. Thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.
4. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời phát động, tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Tỉnh hội
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam gắn với học tập, quán triệt  các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội; khai trương trang Web của Hội Nông dân tỉnh (thời gian dự kiến từ 5-10/10/2019).
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các cán bộ lão thành của Hội.
- Tổ chức trồng cây lưu niệm ở quê Bác (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).
- 100% cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh hội được phân công phụ trách hội nông dân các huyện, thành, thị về cơ sở, dự sinh hoạt ít nhất từ 1-2 chi hội (thời gian từ ngày 05- 14/10- 2019).
2. Các huyện, thành, thị hội
- Chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền giáo dục truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam.
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
- Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền tại nơi công cộng, trụ sở cơ quan Hội và địa bàn dân cư.
- Phối hợp với đài truyền thanh, truyền hình huyện, bản tin nội bộ và cổng thông tin điện tử của huyện tuyên truyền sâu đậm hoạt động hội và phong trào nông dân trên đia bàn.
- Tham gia dự sinh hoạt chi hội.
3. Cơ sở hội
- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ở tất cả các cơ sở hội, chi hội kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội gắn với phát động thi đua “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn” (theo Kế hoạch số 36-KH/HNDT, ngày 26/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh hội).
- Tổ chức treo băng rôn, áp phích tuyên truyền cổ động tại nơi công cộng và trụ sở cơ quan Hội nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động  giao lưu, văn nghệ, TDTT ở cấp cơ sở và chi, tổ hội.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!
2. Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân!
3. Xây dựng Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.
4. Nông dân Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, chung tay xây dựng nông thôn mới
5. Phát huy vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với Văn phòng, các ban, trung tâm của Tỉnh hội hướng dẫn cụ thể để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.
2. Các cấp Hội căn cứ vào Kế hoạch của Tỉnh hội và tình hình thực tế ở đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm và chỉ đạo cơ sở thực hiện có hiệu quả.
3. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành .
Kết thúc các hoạt động kỷ niệm, yêu cầu các huyện, thành, thị hội báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh hội trước ngày 20/10/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh hội.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên huấn TW hội;
- Thường trực Tỉnh hội;
- Các ban, văn phòng, trung tâm Tỉnh hội;                                  
- Các huyện, thành, thị hội;
- Lưu VT, Ban Tuyên giáo.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Thị Hải

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay12,058
  • Tháng hiện tại382,013
  • Tổng lượt truy cập9,187,713
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây